CO ROZUMIE SIĘ POD POJĘCIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO?

Zgodnie z w/w ustawą jest to każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej, podlegające z tego tytułu opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami).

(Źródło: http://www.krus.gov.pl/niezbednik/slownik-pojec/dzialalnosc-rolnicza/)