CO ROZUMIEMY POD POJECIEM „SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA”?

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przez rolnika, hodowcę, wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym lub pozyskanych podczas działalności łowieckiej, małych ilości surowców - produktów żywnościowych bezpośrednio do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.