Wprowadzenie

Obszar sześciu Gmin stwarza doskonałe warunki naturalne dla producentów żywności ekologicznej. Gospodarstwa zajmują się produkcją na potrzeby własne i w niewielkim stopniu do dalszej odsprzedaży.

Dominuje żywność ekologiczna oraz produkty odzwierzęce. Od kliku lat obserwujemy rosnący sentyment do kupowania produktów lokalnych. Moda na tradycyjne produkty okazuje się być doskonała szansą dla wielu rolników, rzemieślników i drobnych przedsiębiorców. To co wydawało się wcześniej ułomnością – niewielka skala produkcji, brak rynku zbytu, staroświeckie metody wytwarzania, dzisiaj staje się atutem. Drobna produkcja tradycyjnych wyrobów chroni dziedzictwo kulturowe i sprzyja rozwojowi agroturystyki. W każdej z gmin istnieją zespoły folklorystyczne, które zachowują i prezentują tradycyjne widowiska obrzędowe, stroje, muzykę oraz gwarę. W ramach operacji zamierzamy utworzyć portal internetowy, na którym zamieścimy informację o lokalnych wyrobach. Działanie ma na celu dotarcie do szerszego grona odbiorców lokalnych produktów spożywczych, rękodzieła artystycznego i użytkowego, poprawę sytuacji ekonomicznych małych gospodarstw rolnych i producentów, oraz promocję walorów turystycznych regionu.

(Żródło: http://www.perlybeskidu.pl)