Cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Krynicy Słotwinach - gmina Krynica-Zdrój

Cerkiew filialna greckokatolicka Opieki Bogurodzicy w Krynicy - Słotwinach (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Serca Pana Jezusa) pochodzi z lat 1887 – 88.

Cerkiew zbudowana została w tradycji łemkowskiego budownictwa cerkiewnego, jednak mocno odbiega od klasycznego układu. Obecne wyposażenie świątyni, w większości przeniesione w latach 50. XX w. z kościoła parafialnego z części zdrojowej Krynicy, stanowią: ołtarz główny z obrazem Serca Jezusowego z 1898 r., boczne neorenesansowe ołtarze z końca XIX w. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego zachowały się tylko fragmenty ikonostasu.

Adres:
Cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Krynicy Słotwinach
ul. Słotwińska 50
33-380 Krynica Zdrój

Godziny mszy/otwarcia:

Dni powszednie:
7:00 lub 18:00 (17:00)
Niedziele i święta:
8:30, 11:00, 17:00
   

(Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=87)