Krynica-Zdrój - Nikifor i jego muzeum

W centrum Krynicy-Zdroju w zabytkowej willi Romanówka znajduje się otwarte w 1995r. Muzeum Nikifora - krynickiego malarza prymitywisty.

Postać ta na stałe wpisała się w tutejszą historię. Krynica była jego inspiracją. Malował pejzaże, widoki krynickich willi i cerkwie. Był twórcą ok. 40 tys.dzieł. W kameralnych wnętrzach Muzeum zaprezentowano kilkadziesiąt prac artysty(wystawa stała), w tym wiele z okresu międzywojennego, uznawanego za najlepszy w jego twórczości. Ważną częścią ekspozycji są osobiste pamiątki i warsztat pracy Nikifora. Także pieczęcie, które podkreślić miały rangę obrazka, nadać mu znaczenie urzędowego dokumentu. Szczególnym eksponatem jest skrzynia Nikifora, "skarbiec" artysty, w której przechowywał swoje dzieła, i która nie raz była Jego jedynym miejscem do spania. Część dokumentacyjna wystawy to książki, katalogi i plakaty z wystaw krajowych i zagranicznych, artykuły i notatki prasowe.

(Źródło: www.krynica.pl)