Kryniczanka - naturalna woda mineralna

Kryniczanka to rozlewnia wody mineralnej mająca swoją siedzibę w Krynicy-Zdroju.

Produkty:

 

Kryniczanka naturalna woda mineralna

KRYNICZANKA pochodzi ze źródła "Zdrój Główny" bijącego z głębi ziemi przed Pijalnią Główną w Krynicy-Zdroju, odkrytego w 1793 roku. To właśnie tutaj powstała pierwsza w Polsce rozlewnia wód w roku 1808.

Skład chemiczny:
Kationy:
Wapn (Ca2+) 323,40
Magnez (Mg2+) 72,40
Sód (Na+) 56,18
Potas (K+) 5,43
Lit (Li+) 0,21
Aniony:
Fluorkowy (F-) 0,091
Chlorkowy (Cl-) 9,70
Siarczanowy (SO42-) 3,00
Wodorowęglanowy (HCO3-) 1558,20
Odczyn pH 6,08
Suma składników stałych zawartych w 1 litrze wody: 2034,40 mg/dm
 

Zuber woda lecznicza

„Zuber” unikalna woda lecznicza w skali europejskiej o bardzo dużej mineralizacji – leczy choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy, wątrobę i drogi żółciowe, zwalcza nadkwasotę, obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi.


Skład chemiczny :
Kationy:
Potas (K+ ) 252,00
Sód (Na+) 5821,00
Wapń (Ca2+)  85,52
Magnez (Mg2+)  341,50
Żelazo  (Fe2+ )  0,87
Lit (Li+)  43,67
Aniony:
Chlorkowy (Cl-)  896,9
Bromkowy Br- 0,39
Siarczanowy (SO4 2-)  5,30
Wodorowęglanowy (HCO3-) 16593
Odczyn pH 7,13
Wolny dwutlenek węgla 1952 mg/dm3
Suma składników stałych zawartych w 1 litrze wody: 24 061,70 mg/dm3
 

Jan woda lecznicza

Woda lecznicza "Jan" pochodzi ze zdroju u podnóża Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju.
"Jan" jest silnie hipoosmotyczną szczawą wodoro-węglanowo-wapniową z zawartością chlorków, bardzo moczopędną, idealną w leczeniu kamicy nerkowej. Stosowana również w leczeniu innych schorzeń nerek i dróg moczowych oraz miażdżycy i cukrzycy (w połączeniu z wodą "Zuber"), gdyż obniża wydatnie poziom cholesterolu i cukru we krwi.

 

Skład chemiczny :
Kationy:
Potas (K+ ) 1,67
Sód (Na+) 15,73
Wapń (Ca2+)  115,70
Magnez (Mg2+)  17,61
Żelazo  (Fe2+ )  0,22
Lit (Li+)  0,011
Aniony:
Chlorkowy (Cl-)  43,70
Siarczanowy (SO4 2-)  49,24
Wodorowęglanowy (HCO3-) 343,10
Odczyn pH 5,87
Wolny dwutlenek węgla 1100 mg/dm3
Suma składników stałych zawartych w 1 litrze wody: 589,90 mg/dm3

 

(Źródło: www.kryniczanka.pl)