Łabowa - Historia

Wieś Łabowa została zasiedlona na początku XV wieku, natomiast pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z 1431 roku.

Nazwa Łabowa wywodzi się od szlachty ruskiej, która przebywała tutaj ukrywając się przed Tatarami i nosiła nazwisko Łabów. Inna legenda mówi, że nazwa wsi pochodzi od niedźwiedziej łapy, którą odciął na polowaniu w okolicznych lasach pewien rycerz polskiego pochodzenia.

Pochodzenie nazw innych wsi:
Uhryń – Możliwe, że nazwa pochodzi od Urzyna, czyli Węgrzyna co sugeruje pochodzenie pierwszych mieszkańców. Funkcjonowała nazwa Uryn Niżny i Wyżny, ewentualnie Kryny Niźnie i Wyźnie.
Maciejowa – nazwa dzierżawcza o polskim pochodzeniu, która wywodzi się od imienia Maciej. Najstarsze zapisy jako: Maczeyowa, Maciejowa.
Łabowiec –zmieniona nazwa wcześniej założonej Łabowej. Początkowo nazwa funkcjonowała także jako Labowiec.
Składziste – prawdopodobnie nazwa kulturowa pochodząca od składów drewna. Początkowo notowana jako Sadyszcze.
Czaczów – nazwa dzierżawcza pochodząca od przezwiska czaczo, czyli w języku staropolskim cacko. Biorąc pod uwagę środowisko przyrodnicze Czaczowa pochodzenie tej nazwy jest bardzo możliwe.
Barnowiec – nazwa pochodzi z języka węgierskiego (barna – brunatny) zdarzającego się w  języku łemkowskim.

(Źródło: www.labowa.pl)