Łabowa - Zespół taneczny - taniec nowoczesny


Instruktorem zespołu jest Aneta Tucznio-Worwa. Tancerze podzieleni są na cztery grupy.
Grupa FOPS  dzieci w wieku 7- 10 lat.
Grupa TRACE  dzieci w wieku 11-13 lat.
Grupa LEVEL  dzieci w wieku 14-16 lat.
Grupa FREAKS młodzież w wieku 16 lat.

Zespół występuje w czasie koncertów organizowanych w gminie. Bierze udział w przeglądach i konkursach zespołów tanecznych. Do największych sukcesów należy zaliczyć II miejsce grupy FREAKS i III miejsce grupy Trace i LEVEL zdobyte na Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Starym Sączu, oraz wyróżnienie dla zespołu FREAKS w czasie Sądeckiej Wiosny Artystycznej w roku 2011. Zespół odnosił również sukcesy w latach następnych.

 

(Źródło: GOK Łabowa)