Łabowa - Pasieka "BARĆ" Kamianna

Miejscowość ta kojarzona jest z produkcją wspaniałych miodów, a to wszystko dzięki księdzu Henrykowi Ostachowi, który był wielkim pszczelim pasjonatem. To on stworzył tutaj pierwszą pasiekę, utworzył Dom Pszczelarza, zainicjował Sądecki Dzień Pszczelarza. Swoim zapałem zaraził innych ludzi i w ten sposób powstał jeden z najbardziej znanych ośrodków pszczelarskich w kraju.

Czytaj więcej

Najnowsze informacje o gminach