Łabowa - Pasieka "BARĆ" Kamianna

Miejscowość ta kojarzona jest z produkcją wspaniałych miodów, a to wszystko dzięki księdzu Henrykowi Ostachowi, który był wielkim pszczelim pasjonatem. To on stworzył tutaj pierwszą pasiekę, utworzył Dom Pszczelarza, zainicjował Sądecki Dzień Pszczelarza. Swoim zapałem zaraził innych ludzi i w ten sposób powstał jeden z najbardziej znanych ośrodków pszczelarskich w kraju.

Na pewno nie zazna nudy ten, kto zajrzy do Kamiannej. Przy pasiece "Barć" znajduje się skansen uli, który w ciekawy sposób przedstawia historię bartnictwa. Część uli wygląda jak z bajki-piękne i kolorowe, inne swoim wyglądem przypominają pałace, karety, a nawet zwierzęta. Dodatkowo można wziąć udział w interesujących prelekcjach, który dostarczają wiedzy na temat życia pszczół. Można również poobserwować codzienną pracę hodowcy zarówno w pasiece , jak i w pracowni, gdzie przygotowuje gotowe wyroby. Gospodarze stworzyli możliwość smakowania różnych rodzajów przetworów i miodów.

Wielkim atutem Kamiannej, a przede wszystkim pasieki Barć jest produkcja leków na bazie propolisu ( inicjatorem był wspominany wcześniej ksiądz Henryk Ostach) , co sprawia, że miejscowość jest cenionym ośrodkiem apiterapii. Miód i jego pochodne wspomagają leczenie wielu chorób: od stanów zapalnych dróg oddechowych czy reumatyzmu po dolegliwości ze strony układu krążenia. Najlepszą rekomendacją jest fakt, iż przez długie lata był dostarczany papieżowi Janowi Pawłowi II by mógł jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

Sezon pszczelarski rozpoczyna się co roku wiosną. Wieś w tym czasie jest przepełniona ludźmi. Odbywają się sympozja, koncerty, wystawy oraz degustacje miodów. Kamianna to jedno z nielicznych centrów tego rodzaju prowadzących działalność dydaktyczną, m.in. istnieje tutaj możliwość odbycia praktyki bartniczej.. Miód spadziowy z pasieki "Barć" dociera do wielu krajów Europy.

       

(Źródło: http://www.kamianna.pl/barc.php)