Muszyna - Historia

Powstanie Muszyny ściśle związane było z popradzkim szlakiem handlowym („węgierskim”).

Obszar ten przez wieki nazywany był "kluczem muszyńskim". Prawdopodobnie pierwsza wzmianka o samej Muszynie pochodzi z dokumentów, według których w 1288 roku Wysz z Niegowici herbu Półkozic zapisał swoje dobra w tym Muszynę, biskupowi krakowskiemu Pawłowi z Przemankowa. Niebawem ziemie te powracają na około 80 lat do królewszczyzny. Przez  ten czas królowali tutaj kolejni władcy Polski: Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski i królowa Jadwiga.
Prawa miejskie otrzymała Muszyna prawdopodobnie w XIV wieku od Kazimierza Wielkiego. Miejscowość ta w XIII wieku miała zwać się Ornawą, choć już w XIV w. określana jest jako Oppium Novum lub Miastko. W XV wieku na tych pojawiają się nowi osadnicy. Zauważalny jest napływ Wołochów i Rusinów z Rusi Zakarpackiej i Rumunii.  Zachowały się z tego okresu liczne dokumenty lokacyjne zakładania wsi na prawie wołoskim i "ex cruda radice" to znaczy z karczunku, a w kilku wypadkach dosiedlono dawniejsze wioski. Osadników z czasem zaczęto nazywać Łemkami. Pozostałościami po tej mniejszości są piękne cerkiewki, które zachowały się w większości wiosek dawnego klucza muszyńskiego, jak również kapliczki i przydrożne krzyże.
W latach 1769-1770 przebywali w miasteczku kilkakrotnie konfederaci Obozu Koronnego pod Muszynką. Po upadku konfederacji barskiej Polska zostaje podzielona na skutek rozbiorów.  W 1781 roku dobra biskupie przechodzą na rzecz skarbu austriackiego Muszyna uzdrowiskiem została w latach dwudziestych XX wieku. Ożywienie się miejscowości pozwoliło na przywrócenie jej w 1934 roku praw miejskich. Od 1958 r. znowu rozpoczęła funkcjonowanie jako uzdrowisko.

(Źródło: www.muszyna.pl)

     
Źródło: muszyna.fotopolska.eu