Muszyna - Podzamkowy zespół dworski

Podzamkowy zespół dworski tworzą Dwór starostów, Kordegarda, Zajazd.

 

 

Dwór starostów
Powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Przebudowany został na początku XX wieku (dobudówka wschodnia i weranda).

Kordegarda
Pierwszą wzmiankę o tym budynku spotkać można w inwentarzach Klucza Muszyńskiego z 1732 roku. Obecnie istniejąca kordegarda wystawiona w miejscu dawnej, pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku (ul. Kity 18).

Zajazd
Został zbudowany prawdopodobnie w XIX wieku. Do lat trzydziestych naszego wieku stanowił całość z karczmą, której fundamenty odkopanow 1972 roku w czasie prac budowlanych. Na ich podstawie można wnioskować, że rozkład pomieszczeń był typowy i podobny jak w innych XVII i XVIII-wiecznych karczmach polskich.
W dniu 31 lipca 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo-zrekonstruowanego budynku zajazdu, który jest obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" oraz Centrum Informacji Turystycznej.
 
 

(Źródło: www.muszyna.pl)