Muszyna - kapliczki, zabytkowa zabudowa, cmentarz żydowski

Kapliczka św. Nepomucena mieści się w północnej części Rynku. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Dach uwieńczony jest kopułką z krzyżem. Od frontu znajduje się metalowa zdobiona bramka, w której umieszczono herb Muszyny.

Kapliczka św. Floriana mieści się w południowej części Rynku. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Dach uwieńczony jest kopułką z krzyżem. Wewnątrz umieszczona jest polichromowana rzeźba św. Floriana z XVIII wieku.
Zabytkowa mieszczańska zabudowa mieszkalna  przy ul. Kościelnej pochodzi w większości z przełomu XIX i XX wieku.
Na szczególną uwagę zasługują budynki o numerach 7 ( mieściła się tutaj prawdopodobnie w 1770 roku kwatera konfederatów barskich), 18, 41, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 75. Zbudowane są w jednej linii równolegle do ulicy Kościelnej. Charakterystycznym elementem architektonicznym, są drewniane bramy w elewacji frontowej z półkolistym nadprożem.
Cmentarz żydowski położony jest na obrzeżach miasta. Powstał prawdopodobnie w końcu XIX w. Wykaz Obiektów Zewidencjonowanych potwierdza istnienie 84 obiektów, w różnym stopniu uszkodzonych.

 

(Źródło: www.muszyna.pl)