Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku - gmina Muszyna

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowana została w 1600 r., jest więc najstarszą cerkwią w polskich Karpatach.

Cerkiew była wielokrotnie remontowana, a w latach 1813-14, po powodzi, przeniesiono ją na obecne miejsce. Układ wnętrza jest trójdzielny o kwadratowych pomieszczeniach. Ściany zakrystii pokrywa cenna polichromia figuralna z 1607 r. Bogate wyposażenie świątyni stanowią m.in. ikonostas z lat 1743–44, obecnie częściowo rozmontowany, barokowy ołtarz boczny z XVIII w. z obrazem Chrystusa u Słupa, oraz wiele cennych ikon np. Sąd Ostateczny  z 1623 roku.

Obiekt w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
Adres:
Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku
Powroźnik 50
33-370 Muszyna

Godziny mszy/otwarcia:

Dni powszednie:
poniedziałek, wtorek, czwartek:
6:30
środa, piątek:
18:00
Niedziele i święta:
7:00, 11:00
Otwarty latem
01.05-31.10.2014 r

 

 

 

 

(Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=154)