Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Miliku - gmina Muszyna

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Miliku (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) powstała w 1813 r. na miejscu poprzedniej świątyni, zniszczonej przez powódź.

Świątynię łemkowską wzniesiono w konstrukcji zrębowej, a ściany pokryto gontem. Polichromia ornamentalna wykonana została w 1930 r. Do wyposażenia należą: rokokowo-klasycystyczny ikonostas (ściana z ikonami) z 1806 r., ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (w północnej kaplicy), kilka ciekawych ikon na ścianach, m.in.: Pieta z XVIII w., Opłakiwanie Chrystusa z ok. 1700 r. oraz Trójca Święta.

Adres:
Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Miliku
Milik 31
33-370 Muszyna


Godziny mszy/otwarcia:

Dni powszednie:
19:00 (18:00)
Niedziele i święta:
7:30, 11:00
   

(Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=118)