Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce - gmina Muszyna

Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce (obecnie kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP) wzniesiona została prawdopodobnie w latach 1860–1864.

Jest to budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, o ścianach pokrytych gontem. Do węższego od nawy prezbiterium przylega zakrystia, pod wieżą mieści się babiniec, przedsionek i zahata. Wewnątrz można zobaczyć ornamentalną polichromię z przeł. XIX i XX w. oraz ikonostas z pocz. XIX w o cechach rokokowych, w którym ikony – z wyjątkiem wrót carskich i diakońskich oraz ikony chramowej - przemalował w 1874 r. V. Zomph.

Adres:
Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce
Milik 31
33-370 Muszyna
Godziny mszy/otwarcia:
Dni powszednie:
17:30 (16:30)
Niedziele i święta:
9:30

 

   

 

(Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=1)