Biblioteka Miejska w Muszynie

W 2007 r. Biblioteka Miejska w Muszynie obchodziła 60-lecie działalności w Polsce powojennej.

Czytaj więcej

Muszyna - Muzeum regionalne "Państwa muszyńskiego"

Pierwszą ekspozycję w muzeum w Muszynie uroczyście otwarto w dniu 3 sierpnia 1958 roku. Oficjalna nazwa tej instytucji w tym okresie brzmiała „Muzeum Pamiątek Muszyny-Zdroju”.

Czytaj więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie powołany został Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Muszynie Nr VIII/33/75 w 1975 roku.
Czytaj więcej

Najnowsze informacje o gminach