Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie powołany został Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Muszynie Nr VIII/33/75 w 1975 roku. Działalność Ośrodka Kultury w latach 1976-1987 skupiałą się głównie na wypełnianiu zadań statutowych. Zespoły artystyczne działające w MGOK uczestniczyły w ważniejszych wydarzeniach kulturalnych miasta i gminy, uroczystościach państwowych i kościelnych.
Początkowo swoją działalność opierał na prowadzonych zespołach „Muszyńska Dolina” oraz „Muszyniacy”. W miarę upływu czasu zaczęło przybywać zespołów artystycznych i tak:
- w 1995 r. rozpoczął swą działalność zespół instrumentalno-wokalny „Tercdecyma”, który obecnie funkcjonuje jako „Senior Band”,
- w 1996 roku utworzona została dziecięca grupa teatralna „Baszta”,
- w późniejszych latach powstał także teatr „Figielek” oraz teatr „Fantazja” (współpraca ze szkołą podstawową nr 2 w Muszynie) a także
Kabaretowa Grupa Młodzieżowa („Bajki dla potłuczonych”),
- w 1997 roku utworzony został muzyczny zespół „Niebieskie Dzwoneczki”,
- przy MGOK działa również „Szkółka muzyczna” dla dzieci szkolnych, które mogą zdobywać podstawy gry na instrumentach klawiszowych i instrumentach dętych,
- kapela regionalna „Muszyniacy” skupia ludzi dorosłych,
- w roku 2009 reaktywowany został Dziecięcy Zespół „Muszyńska Dolina”.

   
Zespół Dziecięcy "MUSZYŃSKA DOLINA" "WOLNA GRUPA MŁODZIEŻOWA"

    
W 2005 powstał w Muszynie amfiteatr „Zapopradzie” z dużą sceną plenerową wraz z zapleczem gospodarczym, które doskonale spełniają funkcje do organizowania dużych imprez plenerowych.
Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz wypoczywającym tutaj turystom od kilku lat MGOK organizuje „Festyny nad Rzeką Poprad” jak również wiele innych wydarzeń takich jak: „Święto Wód Mineralnych”,  Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki „Karpaty Offer”, „Święto Dzieci Gór”, koncertów gwiazd polskiej muzycznej estrady, a także wielu imprez charytatywnych.

 
 

(Źródło: www.muszyna.pl)