Biblioteka Miejska w Muszynie

W 2007 r. Biblioteka Miejska w Muszynie obchodziła 60-lecie działalności w Polsce powojennej.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna to instytucja, która aktywnie działa w środowisku lokalnym promując czytelnictwo i kulturę; wspierając działalność edukacyjną i społeczną; aktywizując czytelniczo i kulturalnie lokalną społeczność.

W Małej Galerii Biblioteki Miejskiej organizowane są comiesięczne wystawy fotografii, malarstwa, rzeźby, zbiorów kolekcjonerskich amatorów i profesjonalistów z miejscowości Gminy Muszyna, Krynicy, słowackich miejscowości przygranicznych.

Od 2005 roku w Bibliotece Miejskiej funkcjonuje Czytelnia Internetowa, która powstała w ramach IKONKI, programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z Filiami od 2009 roku uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z grantu przekazanego przez Fundację Billa i Melindy Gates’ów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

(Źródło: www.muszyna.pl)

   
Źródło: https://www.facebook.com/BibliotekawMuszynie