Muszynianka - naturalna woda mineralna

Muszynianka – naturalna woda mineralna wydobywana w Muszynie z 8 odwiertów znajdujących się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Właścicielem marki jest Spółdzielnia Pracy Muszynianka.

 

 

Naturalna woda mineralna „MUSZYNIANKA”
Ogólna zawartość rozpuszczalnych składników 1920,1 mg/l

Główne składniki mineralne:
KATIONY mg/l           
magnezowy Mg2+    131,7      
wapniowy Ca2+    220,0      
sodowy Na+    59,0       
potasowy K+    6,5
ANIONY mg/l
wodorowęglanowy HCO-3    1477,0
siarczanowy S02- 4    26,0
chlorkowy Cl-     8,9
 
(Źródło: www.muszynianka.pl)
 

Naturalna woda mineralna „MUSZYNIANKA PLUS”
Ogólna zawartość rozpuszczalnych składników 2.104 mg/l


Główne składniki mineralne:
KATIONY mg/l           
magnezowy Mg2+    120,0       
wapniowy Ca2+    240,0       
sodowy Na+    98,0       
potasowy K+    9,0
ANIONY mg/l
wodorowęglanowy HCO-3    1600,0
siarczanowy S02- 4    27,0
chlorkowy Cl-     10,0
 
 

(Źródło: www.muszynianka.pl)