Nawojowa - zabytki

Pałac Stadnickich zachowany w całości, był obiektem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2005 roku. Od 1990 roku na terenie pałacowego parku corocznie odbywa się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza „Agropromocja”.

kapliczka Trzech Krzyży – znajduje się w płd.- wsch. narożniku parku pałacowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wewnątrz kapliczki znajduje się grupa z trzema drewnianymi krzyżami: Chrystusa i dwóch łotrów.

Kościół Parafialny w Nawojowej -  w 1892 roku Komitet Parafialny z ks. Proboszczem Jakubem Żabeckim na czele podjął uchwałę o budowie murowanego kościoła. Projekt wszedł w życie dzięki poparciu Stadnickich. W kościele znajduje się 27 zabytków i dzieł sztuki przeniesionych ze starej świątyni, wpisanych do rejestru dóbr kultury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
W 1993 r. został wykonany nowy ołtarz główny, w którym umieszczono obraz “Madonna z Dzieciątkiem” ofiarowany przez rodzinę Stadnickich. Szczątki hrabiostwa spoczywają w krypcie pod kościołem.

Kapliczka murowana położona tuż przy drodze prowadzącej do kościoła parafialnego. Zbudowana na planie prostokąta z cegły i ciosów kamiennych, została otynkowana i pokryta blachą. Trójkątny szczyt kapliczki z kartuszem upamiętniającym budowę i napisem: “Na pamiątkę 25 listopada 1862 roku”.Kapliczkę ufundowała rodzina Stadnickich jako wotum dziękczynne Panu Bogu, za ocalenie życia córki, która wypadła z powozu w drodze do kościoła.

Kościół Parafialny w Żeleźnikowej Wielkiej wzniesiono w latach 1912-1921, (z przerwą na I wojnę światową) według projektu architekta Jana Sasa-Zubrzyckiego z Krakowa. Dzieło budowy kościoła rozpoczął ksiądz proboszcz Franciszek Słowiński, zaś ukończył jego następca, ks. Piotr Lewandowski. Świątynia została konsekrowana przez ks. Biskupa Leona Wałęgę 16 sierpnia 1921 r. 

Na sklepieniu prezbiterium umieszczone zostały symbole Najświętszego Sakramentu - winogrona i kłosy pszenicy, zaś na sklepieniu nawy głównej zostały umieszczone cztery Anioły symbolizujące cnoty kardynalne: roztropność (księga), sprawiedliwość (waga), wstrzemięźliwość (miara w naczyniu) i męstwo (miecz). Tapeta w prezbiterium przedstawia symbole starochrześcijańskie, zaś tapeta bocznych kaplic symbol Maryjny "cudowny medalik" i symbole Świętych Piotra i Pawła (klucze i miecz z palmą męczeństwa). Łuki filarów ozdobiono symbolami Różańca Św., siedmiu Sakramentów Świętych, siedmiu darów Ducha Św. oraz symbolami starochrześcijańskimi. Po bokach między łukami ukazano ośmiu Aniołów symbolizujących osiem błogosławieństw. Między łukami dolnymi, po prawej stronie, przedstawione zostały elementy symbolizujące Chrystusa Króla i jego kościół, tj.pelikan (Komunia Święta), papiestwo w Kościele i "Dobry Pasterz", natomiast po lewej stronie Niepokalane Poczęcie, Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, Maryja-Pośredniczka Łask, Maryja-Współodkupicielka. Nad wielkimi drzwiami umieszczono symbole trzech cnót boskich (wiara, nadzieja i miłość) oraz wieniec chórów anielskich wysławiających Pana pieśnią i muzyką. (Źródło: http://www.zeleznikowa.diecezja.tarnow.pl/)

 

Stara organistówka - dom rodzinny Bł. Julii Rodzińskiej i wiele innych drewnianych domów, których powstanie datuje się na początki XX wieku (są to tzn. zabytki oczywiste).

(Źródło: nawojowa.pl)