Nawojowa - Ośrodki Kultury

Najważniejszym centrum kultury w Nawojowej jest działający na jej terenie i podległych sołectw Gminny Ośrodek Kultury. Jego działalności skupia się na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.


W ramach działalności GOK podejmuje działania w zakresie aktywności kulturalnej poprzez organizację konkursów i imprez kulturalnych, prowadzi świetlicę, działa tutaj również kilka zespołów i kółek artystycznych m.in.:

Zespół regionalny „Nawojowiacy” - powstał w roku 1993. Prezentuje on tańce i śpiewy regionu Lachów Sądeckich.Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na festiwalach krajowych.: Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Pyrzycach; zdobywcą Brązowej Ciupagi na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
Dziecięcy zespół folklorystyczny „Piecuchy” - swoją działalność rozpoczął w roku 1995. W repertuarze zespołu można zobaczyć tańce regionu Lachów Sądeckich, Górali Żywieckich, Pogórza Gorlickiego, Krakowiaka. Program artystyczny oparty jest na tekstach pisarzy ludowych.
Orkiestra dęta.
Zespół Teatralny „Który Kocham”.
Szkółka muzykowania ludowego z nauką gry na klarnecie, perkusji i skrzypcach.

Kolejnym miejscem upowszechniającym kulturę w Nawojowej jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w budynku starej plebanii (filie w Żeleźnikowej Wielkiej i Frycowej). Oprócz podstawowych zadań polegających na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, biblioteka prowadzi spotkania autorskie, konkursy literackie, lekcje biblioteczne połączone z zajęciami plastycznymi, zajęcia nauki i zabawy z językiem angielskim, kółko szachowe, zajęcia origami, zajęcia logopedyczne i wystawki tematyczne, warsztaty edukacyjne i różne imprezy okolicznościowe.

(www.nawojowa.pl)