Nawojowa - park

Najpiękniejszą częścią krajobrazu Nawojowej jest park znajdujący się przy pałacu, który założył w 1840 roku Edward hrabia Stadnicki wraz ze szwagrem, Kazimierzem hrabią Krasickim. Podzielony jest na dwie części: parkową i leśną.


Na stronie parkowej wszystkie elementy tj.drzewa, krzewy, klomby, ścieżki i polanki są dobrane w taki sposób, by w całości stwarzały wrażenie urozmaiconego naturalnego krajobrazu, do niego od strony południowej przylega część leśna, którą tworzą drzewa mieszane. Większość drzew pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Najstarsze drzewa krajowe pochodzą z XVIII wieku.

Park w Nawojowej jest ogólnodostępny, pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.

Decyzją z dnia 12 marca 1966 r. park został wpisany do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82, a 24 lutego 1971 r. park wraz z pałacem został wpisany do Rejestru Zabytków pod pozycją A-244 (aktualizacja aktu prawnego z 8.03.1930 roku).

(Źródło: http://bip.malopolska.pl/pobierz/768247.html, www.nawojowa.pl)