Piwniczna-Zdrój - Spuścizna kulturowa grup etnicznych regionu

O dużej atrakcyjności gminy, obok walorów przyrodniczych stanowi kultura materialna i ciągle żywa tradycja ludowa. Tradycje Beskidu Sądeckiego kultywują dwie główne grupy etniczne - góralska i lachowska. Grupa góralska należy do najbardziej zróżnicowanych etnograficznie. Powstała na skutek przede wszystkim kolonizacji małopolskiej na bezludne wówczas obszary górskie.

Czytaj więcej

Kwintet mandolinowy "Echo"

Kwintet mandolinowy "Echo"

Czytaj więcej

Piwniczna-Zdrój - Grupa Śpiewacza Kobiet z Młodowa

Grupa Śpiewacza Kobiet z Młodowa

Czytaj więcej

Piwniczna-Zdrój - Orkiestra Dęta OSP z Piwnicznej

Orkiestra Dęta "Podhale" przy OSP z Piwnicznej.

Czytaj więcej

Piwniczna-Zdrój - Twórcy ludowi i profesjonalni

Słynni twórcy ludowi i profesjonalni PIwnicznej-Zdroju

Czytaj więcej

Regionalny Zespół "DOLINA POPRADU"

"Piwnicańsko nuta, piwnicańskie granie, to Cornyf Góroli barz wielgie kochanie..."
W. Łomnicka-Dulak

Czytaj więcej

Najnowsze informacje o gminach