Piwniczna-Zdrój - Orkiestra Dęta OSP z Piwnicznej

Orkiestra Dęta "Podhale" przy OSP z Piwnicznej.

O utworzeniu przy OSP orkiestry dętej myślano w Piwnicznej już w 1910 roku. Wówczas Rada Gminy zakupiła instrumenty i działalność rozpoczęła tzw. mała orkiestra zwana fanfarą, kierowana przez nauczyciela miejscowej szkoły – Franciszka Milówkę. Wszystko jednak pokrzyżował wybuch I wojny światowej. Na nowo orkiestrę zorganizowano w 1928 roku i tą datę przyjmuje się za powstanie zespołu. Na wniosek ówczesnego burmistrza, a zarazem prezesa OSP – Jana Marciszewskiego, Rada Gminy uchwaliła udzielenie straży pożyczki w wysokości 1200 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów. Pierwszym kapelmistrzem był emerytowany tamburmajor orkiestry wojskowej – Jan Machaj. Próby odbywały się w Domu Ludowym dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Orkiestra wystąpiła po raz pierwszy z repertuarem marszów żałobnych podczas procesji na cmentarz w dniu Wszystkich Świętych 1928 roku. Od tego momentu zespół występował na wszystkich ważniejszych uroczystościach. W latach 1932–39 kapelmistrzem był Franciszek Schejbal, emerytowany dyrygent orkiestry ZNTK w Nowym Sączu. Pod jego kierunkiem orkiestra rozpoczęła koncertowanie poza Piwniczną i najbliższymi okolicami. Muzycy występowali m.in. w Nowym Sączu, Krynicy, a nawet Czechosłowacji. Rozwój orkiestry na blisko 6 lat przerwał jednak wybuch II wojny światowej. Część członków została powołana do wojska, inni złożyli instrumenty wraz z nutami, które zostały zdeponowane w Urzędzie Miasta. W sierpniu 1945 roku zarząd OSP zwołał zebranie, na którym postanowiono reaktywować działalność orkiestry oraz przeprowadzić naprawę instrumentów. W latach 1947–51 kapelmistrzem był Jan Walter, dyrygent orkiestry zakładowej ZNTK w Nowym Sączu, który wraz ze swoim pomocnikiem, organistą – Władysławem Czekańskim, na zmianę prowadził próby. Kolejnym kapelmistrzem został Mieczysław Żytkowicz, nauczyciel, a jednocześnie założyciel zespołu mandolinistów „Echo”. Represje władzy ludowej, która domagała się, aby orkiestra zaprzestała gry podczas uroczystości kościelnych, doprowadziły do tego, iż na znak protestu, na ponad dwa tygodnie w 1953 roku orkiestra zawiesiła swoją działalność. Po tym czasie nadal koncertowali, uporczywie nie wypełniając poleceń władzy. Po Mieczysławie Żytkowiczu batutę przejął Antoni Leśniak, który pełnił tą funkcję aż do 1992 roku, czyli przez 35 lat. Zakup dodatkowych instrumentów umożliwił kapelmistrzowi rozpoczęcie szkolenia nowych członków orkiestry. Zespół koncertował m.in. podczas obchodów Święta Ludowego w Starym Sączu, na strażackich uroczystościach w Łącku i Podegrodziu, na Powiatowym Zjeździe Związku OSP w Nowym Sączu, a nawet w Krakowie. Orkiestra była dobrze wyszkolona muzycznie, a jej występy cieszyły się dużą popularnością. Dowodem na wysoki poziom artystyczny zespołu są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane w owym czasie podczas licznych przeglądów i festiwali. Orkiestra dęta OSP w Piwnicznej była zaliczana do najlepszych orkiestr w województwie. W 1992 roku kierownictwo nad zespołem przejął Adam Gumulak. Do orkiestry zaczęto przyjmować coraz więcej młodzieży i z czasem zespół stał się orkiestrą młodzieżową. W 1997 roku liczył 38 muzyków, w tym z rocznym stażem było aż 32 członków. Niestety, przyszły też problemy finansowe, które doprowadziły w 2006 roku do rozwiązania orkiestry. Zespół na nowo rozpoczął próby w marcu 2009 roku, a ich pierwszy po przerwie publiczny występ miał miejsce podczas mszy św. rezurekcyjnej w kościele parafialnym w Piwnicznej-Zdroju. Orkiestra skupia obecnie 30 członków.

(Źródło: http://www.orkiestry-dete.pl)