Piwniczna-Zdrój - Sołectwo Młodów

Młodów – niewielka miejscowość ( 530 mieszkańców, powierzchnia 710 ha) leżąca po lewej stronie Popradu, przy trasie Piwniczna Zdrój Nowy Sącz, u podnóży Kordowca (762 m. npm.) na który prowadzi niebieski szlak gminny.


Podobnie jak sąsiednie Głębokie, istniała już przed rokiem 1348, gdyż obie osady wspomniane są w akcie lokacyjnym Piwnicznej. Postawiony przy drodze głównej pomnik upamiętnia dokonane w tym miejscu przez hitlerowców czasie II wojny światowej, dwie masowe egzekucje.

(Źródło: www.piwniczna.pl)