Piwniczna-Zdrój - Sołectwo Zubrzyk

Zubrzyk – mała wieś (ok.360 mieszkańców, pow. 563 ha), w najbardziej na południe wysuniętej części gminy Piwniczna. Urokliwie położona nad Popradem, u stóp Zubrzego Wierchu (860 m. npm.), po drugiej stronie rzeki słowacka wioska Zavodie.


Wykonany w 2001 r. odwiert umożliwił powstanie niewielkiej rozlewni wody mineralnej.
Zubrzyk był jedną z najstarszych miejscowości łemkowskich zamieszkiwanych przez tę grupę etniczną od połowy XVI w. Jako własność biskupów krakowskich aż do okresu zaborów wchodził w skład klucza muszyńskiego. W efekcie powojennych zmian politycznych ludność łemkowska została wysiedlona z tego terenu w 1947 r. w ramach tzw. akcji "Wisła".
Pozostałością po dawnych mieszkańcach jest murowany budynek dawnej cerkwi wybudowanej w 1875 r. obecnie funkcjonujący jako kościół rzymsko – katolicki.

(Źródło: www.piwniczna.pl)