Quick view

Rytro - Ruiny ryterskiego zamku

W 1831 r. znany nestor polskiej etnografii i krajoznawca, Żegota Pauli na widok ruin ryterskiego zamku pisał tak:
„..leżą one na górze skalistej, popod którą szumiący Poprad płynie. Wieża okrągła, dość wysoka sterczy śród gruzów; na spodzie były niegdyś srogie więzienia. Wokoło widać ślady mocnych zabudowań, w murach drzewiną porosłych, jeszcze gdzieniegdzie widać znaki kutych drzwi i okien. Jak się zdaje, służył zamek ten więcej do obrony aniżeli do przepychu”.

Czytaj więcej
Quick view

Rytro - Historia

Rytro ze względu na swoje położenie w wąskiej dolinie wśród gór i lasów, przez długi czas nie było dogodnym miejscem dla rozwoju osadnictwa, za to znakomicie nadawało się do celów obronnych. Powstał tutaj zamek murowany-zbudowany prawdopodobnie przez czeskiego księcia Wacława, który zasiadał w tym czasie na tronie krakowskim, był on również założycielem Nowego Sącza. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał zamek- pewne jest, że jego historia jest nierozerwalnie związana z historią Rytra i południowych kresów Polski.

Czytaj więcej
Quick view

Rytro - schron polowy

Schron polowy  z 1939 roku. Położony jest na górze Połom.

Czytaj więcej

Najnowsze informacje o gminach