Rytro - Zespół regionalny RYTRZOKI

Zespół regionalny  „RYTRZOKI”  działa przy Szkole Podstawowej w Rytrze. Powstał w 2010 r. z inicjatywy Wiesławy Pawlik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rytrze.
Zespół przedstawia zabawy dziecięce, wyliczanki, tańce i przyśpiewki  wywodzące się z tradycji górali rytersko - piwniczańskich, zwanych często czarnymi góralami.

W ostatnim czasie RYTRZOKI prezentowały swoje umiejętności:
- na uroczystościach szkolnych
- w czasie wakacji na Dniach Rytra
- na „pikniku rodzinnym” organizowanym przez UG na terenie szkoły
- na jubileuszu par małżeńskich
- na jasełkach
-w kościele śpiewaliśmy kolędy w czasie mszy św. w niedzielę
- z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Zajęcia z zespołem prowadzą wspólnie dwie osoby:  mgr Renata Dudczak  - akompaniuje, uczy śpiewu,   mgr Czesława Ryżak prowadzi  zajęcia ruchowe i zajęcia z tańca. W czasie występów przygrywa  kapela góralska pana Piotra Kuliga.

 

(Źródło: www.rytro.info)