Rytro - Gminny "Park Ekologiczny"

Gminny "Park Ekologiczny" jako pierwszy w Polsce został utworzony w 1996 roku.

Celem jego powstania była ochrona unikatowych stanowisk flory i fauny charakterystycznej dla terenów podmokłych w górach. Wzdłuż ścieżki dla zwiedzających zostały utworzone trzy przystanki przyrodnicze, które umożliwiają lepsze poznawanie zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt. Położone w północnej części parku oczko wodne zostało oczyszczone z nadmiaru roślinności wodnej, a wybudowany pomost obserwacyjny umożliwił lepszą obserwację zwierząt wodnych.

I przystanek - "Łąka ostrożeniowa"
Jest to charakterystyczne, ale rzadko już spotykane w górach zbiorowisko roślin porastających podmokłe łąki (zwane młakami).

II przystanek - "Sukcesja ekologiczna"
Ten przystanek pokazuje jak zbiorowiska łąkowe w przyrodzie są zastępowane przez las. Podmokła łąka jest samoistnie zarastania przez olchę szarą, jarząb, brzozę i świerka. Proces ten powoduje zarastanie polan i hal, stanowiących charakterystyczny element Beskidów.

III przystanek - "Odtworzone oczka wodne"
Naturalne oczka wodne mieszczące się na tym terenie zostały oczyszczone z nadmiaru roślinności wodnej i pełnią obecnie bardzo ważne funkcje miejsc rozrodu płazów.


"Park Ekologiczny" w Rytrze powstał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Eko Fundusz, która sfinansowała większość prac oraz współpracy Samorządu Gminy Rytro i Stowarzyszenia Greenworks.

(Źródło: www.rytro.pl)

(Źródło" www.rytro.info)