Rytro - Visegrad Maraton Rytro

W grudniu 2007 r. zostało utworzone stowarzyszenie "Visegrad Maraton Rytro".

Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro wspólnie z Gminami Rytro, Piwniczna, Miastem Nowy Sącz, Starostwem Powiatu Nowosądeckiego oraz słowackimi miastami Podoliniec, Stara Lubownia i Gminą Vyżne Rużbachy organizują imprezę sportową pod nazwą Visegrad Maraton, bieg maratoński na dystansie 42.195 km, który prowadzi przez granicę dwóch państw, ze startem w słowackim Podolińcu i metą po stronie polskiej w miejscowości Rytro. Maraton Wyszehradzki jest ważną i największą imprezą sportową na terenie Sądecczyzny i granicy polsko-słowackiej. Z czasem stowarzyszenie realizuje nowe cele: wspiera sądeckie biegi, organizuje wspólne wyjazdy na zawody krajowe i międzynarodowe (np. Praga, Koszyce, Wiedeń, Budapeszt, Drezno, Amsterdam), angażuje się w wiele inicjatyw promujących sport i zdrowy tryb życia.

Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro zdobyły poniższe certyfiakty i wyróżnienia przyznawane przez portal maratonypolskie.pl za dany rok kalendarzowy:

 

(Źródło: www.visegradmaraton.info)