Rytro - Hala Widowiskowo-Sportowa

Hala sportowa przy Gimnazjum im. Ks. J. Woźniackiego w Rytrze powstała dzięki funduszom pozyskanym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach realizacji projektu  pn. "Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Rytrze jako obiektu wielofunkcyjnego służącego mieszkańcom gminy i wzbogaceniu oferty turystycznej miejscowości".
Inwestycja stworzyła nowe możliwości rozwoju lokalnego Rytra. Jako obiekt wielofunkcyjny spełnia role:  
- sportowowo - rekreacyjną (z pełnowymiarowym boiskiem i trybunami),
- sali widowiskowej.

 

(Źródło: www.rytro.pl)