Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało kolejne zmiany w zakresie preferencyjnego opodatkowania sprzedaży tzw. domowej żywności przez rolników

Czytaj więcej

Sprzedaż bezpośrednia z 2% podatkiem

Czytaj więcej

Najczęściej zadawane pytania

 CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA?

CO ROZUMIE SIĘ POD POJĘCIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO?

CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?

CZY DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZA W ROLNICTWIE MA CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

CZY ROLNIK MOŻE SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY BEZ KONIECZNOŚCI REJESTROWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

KIEDY ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST KONIECZNE?

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM „DOSTAWY BEZPOSREDNIE”?

CZY W RAMACH DOSTAW BEZPOŚREDNICH TRZEBA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA HIGIENICZNE?

CZY MOGĘ SPRZEDAWAĆ ŻYWNOŚĆ WYPRODUKOWANĄ W GOSPODARSTWIE ROLNYM BEZPOŚREDNIO KLIENTOWI?

CZY DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH DOSTAW BEZPOŚREDNICH WYMAGA REJESTRACJI?

CO ROZUMIEMY POD POJECIEM „SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA”?

ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA (tzw. MOL)?

JAKA JEST RÓŻNICA POMIEDZY PRODUKTEM TRADYCYJNYM A REGIONALNYM?

JAK UMIEŚCIĆ PRODUKT NA LIŚCIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH?

JAK WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE ZNAKU GWARANTOWANEJ TRADYCYJNEJ SPECJALNOŚCI (GTS)?

JAK WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE CHRONIONEJ NAZWY POCHODZENIA LUB CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO?

 

Do opracowania powyższego materiału wykorzystano informacje zamieszczone na stronach internetowych:
http://www.modr.pl/sub.php?mb=7&t=609