Sprzedaż bezpośrednia z 2% podatkiem

 

Od 1 stycznia 2016 r. bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, rolnicy będą mogli sprzedawać wędliny, pieczywo, czy dżemy w niewielkim zakresie. Ustawa przygotowana przez senatorów ma na celu umożliwienie rolnikom odformalizowaną produkcję oraz sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów) w niewielkim zakresie. Obecnie rolnicy mogą wytwarzać a następnie sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce. Po zmianach działalność w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Będzie to możliwe, jeżeli:

1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz podmiotów na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;

3) sprzedaż następuje wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone lub na targowiskach;

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.

Taka sprzedaż będzie opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2%.

Etap legislacyjny: ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana przez prezydenta 5 maja 2015 r.