Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało kolejne zmiany w zakresie preferencyjnego opodatkowania sprzedaży tzw. domowej żywności przez rolników

Dopiero od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania sprzedaży tzw. domowej żywności przez rolników. Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało kolejne zmiany w tym zakresie mające na celu dalsze zliberalizowanie zasad opodatkowania takiej sprzedaży.

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, który właśnie trafił do konsultacji, resort rolnictwa zaproponował m.in. zwolnienie od podatku dochodowego dla zbywania tego rodzaju produktów w sytuacji, gdy wartość tej sprzedaży nie przekroczy w skali roku 40.000 zł. Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest to, aby co najmniej 50% ilości produktów roślinnych lub zwierzęcych użytych do wytworzenia danego produktu pochodziła z własnej hodowli, uprawy lub chowu. Ponadto dla zastosowania zwolnienia niezbędne będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży. Zgodnie z projektem, oprócz dotychczas wymaganych danych (tj. co najmniej numeru kolejnego wpisu, daty i kwoty uzyskanego przychodu oraz przychodu narastająco od początku roku), rolnik zobowiązany będzie w niej wskazać również rodzaj i ilość sprzedanych produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego. Gdy przychody przekroczą wskazany limit, wówczas rolnik będzie miał prawo skorzystać przy opodatkowaniu ich nadwyżki z obowiązującego od początku tego roku 2% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie definicji przychodów z innych źródeł. W projekcie zaproponowano rozszerzenie miejsca sprzedaży tych produktów i jednoznaczne wskazanie, że będą one mogły być sprzedawane w gospodarstwach rolnych oraz wszelkich miejscach przeznaczonych do handlu, bez wyłączania budynków lub ich części. Ponadto rolnik będzie mógł przy ich produkcji korzystać nie tylko z pomocy domowników - będzie mógł również zatrudniać na podstawie umów: o pracę, zlecenia, o dzieło oraz umów o podobnym charakterze inne osoby, jeżeli będzie dokonywał sprzedaży mąki, kasz, płatków i otrąb ze zboża pochodzącego z własnej uprawy oraz produktów pochodzących z uboju zwierząt i ich poubojowej obróbki.

Redakcja Gazety Podatkowej