Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Portal internetowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego” realizowany jest z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Spotkania promocyjne

Temat Spotkania  
Zwiększenie promocji lokalnej przedsiębiorczości

Program
Promocja walorów regionalnych, kultury i oferty agroturystycznej Beskidu Sądeckiego za pomocą nowoczesnej technologii IT.
Kultywowanie tradycji kultury, wyrobu regionalnego z wykorzystaniem technologii informatycznej.  
Spotkanie współczesności z tradycją.

Finansowanie

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunki zamieszczania informacji

Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest bezpłatne.

Użytkownik ma prawo prezentować w Portalu dowolne Materiały, pod warunkiem że:
a.promują one lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” tj. Gminy Rytro, Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa
b.informację zamieszczane przez Użytkownika przyczynią się do:
- stworzenia kompleksowej, profesjonalnej oferty agroturystycznej;
- kultywowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych,
- rozwoju produktów regionalnych,
-promocji walorów turystycznych regionu oraz wzmocnieniu potencjału ekonomicznego społeczności lokalnej.