Informacje o projekcie

Projekt pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego” realizowany jest z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r., a jego celem jest zwiększenie promocji lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie Portalu Internetowego.

Obszarem realizacji projektu jest obszar LGD Perły Beskidu Sądeckiego obejmujący: Gminę Rytro, Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa.

Portal przyczyni się do utworzenia bazy adresowej lokalnych producentów żywności, wyrobów regionalnych i artystycznych, poprzez udostępnienie informacji, które posłużą:
a) stworzeniu kompleksowej, profesjonalnej oferty agroturystycznej;
b) kultywowaniu i promowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych,
c) rozwojowi produktów regionalnych,
d) promocji walorów turystycznych regionu oraz wzmocnieniu potencjału ekonomicznego społeczności lokalnej.

Portal Internetowy szlakiembeskidu.pl działa na zasadach określonych Regulaminie.