Spotkania promocyjne

Temat Spotkania  
Zwiększenie promocji lokalnej przedsiębiorczości

Program
Promocja walorów regionalnych, kultury i oferty agroturystycznej Beskidu Sądeckiego za pomocą nowoczesnej technologii IT.
Kultywowanie tradycji kultury, wyrobu regionalnego z wykorzystaniem technologii informatycznej.  
Spotkanie współczesności z tradycją.

Grupa docelowa odbiorców    
Producenci żywności, wyrobów regionalnych, zespoły folklorystyczne, mieszkających lub posiadających swoją siedzibę zlokalizowaną na obszarze 6 Gmin wchodzących w skład LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Są to m.in. przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele funkcjonujących w regionie stowarzyszeń i fundacji, osoby fizyczne, przedstawiciele OSP, przedstawiciele rad parafialnych, członkowie zespołów regionalnych, muzycy, producenci lokalnej żywności, producenci rękodzieła artystycznego, artyści ludowi, przedstawiciele wolnych zawodów, JST, GOK.

Termin
W okresie od luty-marzec 2015 roku
Lokalizacja
Placówka JST - sala obrad, dom kultury, szkoła, biblioteka - znajdujące się w 6 gminach należących do LGD Perły Beskidu Sądeckiego.
Czas trwania  
3 godziny/spotkanie.

Ogólna dostępność. Brak odpłatności za uczestnictwo.