Zabudowa w Muszynie - gmina Muszyna

Zabudowa mieszczańska pochodzi głównie z XIX w.

Niestety, zachowane obiekty są znacznie przekształcone w stosunku do stanu pierwotnego. Układ zabudowy składał się z domu mieszkalnego położonego szczytowo na linii zabudowy pierzei rynkowej albo ulicznej oraz obiektów gospodarczych w głębi. Domy o układach dwutraktowych miały sienie przejazdowe na skrajnych osiach. Domy stały blisko siebie, ale między nimi pozostawały wąskie przejścia, tzw. miedzuchy, w których zawieszano drewniane rynny, wspólne dla sąsiadujących domów, i wyprowadzano je daleko przed lico elewacji.

Adres:
Zabudowa w Muszynie
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
   

(Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=125)