Szlak wędkarski - Łowisko Wierchomla

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Pstrąg źródlany

PSTRĄG ŹRÓDLANY
(Salvelinus fontinalis M.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Łowisko Szczawnik

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Pstrąg tęczowy

PSTRĄG TĘCZOWY
(Salmo gairdneri R.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Łowisko Potok Homrzyski

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Pstrąg potokowy

PSTRĄG POTOKOWY
(Salmo trutta trutta m. Fario L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Łowisko Poprad

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Płoć

PŁOĆ
(Rutilus rutilus L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Łowisko Muszynka

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Okoń

OKOŃ
(Perca fluviatilis L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Łowisko Kamienica Nawojowska

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Lipień

LIPIEŃ
(Thymallus thymallus L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Obwód rybacki rzeki Poprad

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Kleń

KLEŃ
(Leuciscus cephalus L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Obwód rybacki Rzeki Kamienica Nawojowska

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Karaś

KARAŚ
(Carassius carassius)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Węgorz

WĘGORZ
(Anguilla anguilla L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Głowacica

GŁOWACICA
(Hucho hucho L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Świnka

ŚWINKA
(Chondrostoma nasus L.)

Czytaj więcej

Szlak wędkarski - Brzana

BRZANA
(Barbus barbus L.)

Czytaj więcej

Atrakcje wyróżnione