Szlak wędkarski - Obwód rybacki Rzeki Kamienica Nawojowska

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kamienica Nawojowska od jej źródeł do ujścia do rzeki Dunajec wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Kod łowiska Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Kamienica Nawojowska - nr 1
K1/1 Rzeka Kamienica Nawojowska od ujścia potoku Łabowiec do mostu kolejowego w Jamnicy (Nowy Sacz).
K1/2 Rzeka Kamienica Nawojowska od mostu kolejowego w Jamnicy do ujścia do Dunajca
K1/3  Potok Homrzyski od zapory rumowiskowej do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej
K1/4  PotokoKamionka od ujścia potoku Królówka do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej.
K1/5 Potok Królówka o początku korekcji stopniowej do ujścia do potoku Kamionka


   
    
    
(Źródło: www.pzw.org.pl/)