Szlak wędkarski - Obwód rybacki rzeki Poprad

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Poprad w granicach Rzeczpospolitej Polskiej na odcinku od granicy Rzeczpospolitej Polskiej do jej ujścia do rzeki Dunajec wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Kod łowiska      
Lokalizacja łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Poprad - nr 1
P1/1 Rzeka Poprad od ujścia potoku Smereczek do granicy administracyjnej miasta Muszyna.
P1/2 Rzeka Poprad od granicy administracyjnej miasta Muszyna do miejscowości Milik granica Rezerwatu Krajobrazowego „Obrożyska”.
P1/3 Rzeka Poprad od miejscowości Milik - granica Rezerwatu Krajobrazowego „Obrożyska” do ujścia potoku Łomniczanka w miejscowości Piwniczna.
P1/4 Rzeka Poprad od ujścia potoku Łomniczanka w miejscowości Piwniczna do ujścia do Dunajca.
P1/5 Potok Muszynka od ujścia potoku Mochnaczka do ujścia do Popradu.
P1/6 Potok Szczawnik od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu.
P1/7 Potok Wierchomla od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu.

 

(Źródło: www.pzw.org.pl/)