Muszyna - Pijalnia Milusia

Historia:
Ujęcie Milusia zostało wykonane w 1935 r w na zlecenie prywatne inż. Krówczyńskiego. Następnie   nieopodal wybudował on nowoczesne łazienki do kąpieli leczniczych. Odwiert nazwano Milusia od imienia Mili Lachowej - żony ówczesnego starosty nowosądeckiego, dr Macieja Lacha.

Lokalizacja ujęcia:
Muszyna, przy ul Piłsudskiego.

Skład chemiczny wody:
- 0,4 - 0,5 % szczawa HCO3-Mg-Na-Ca
- szczawa wodorowęglanowo-magnezowo-sodowo-wapniowa, o mineralizacji 4000-5000 mg/dm3

Wskazania lecznicze:
- choroby reumatologiczne
- choroby dolnych i górnych dróg oddechowych
- choroby układu trawienia
- otyłość
- osteoporoza
- choroby nerek i dróg moczowych
Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

Sposób udostępnienia wody:
Pijalnia (całoroczna) w Muszynie przy ul. Piłsudskiego

(Źródło: www.muszyna.pl)