Piwniczna-Zdrój - wody mineralne w sołectwie Wierchomla

Woda podziemna z wypływu "Julian", "Wierchomlanka", "Zdrój" w Wierchomli.

Woda podziemna z wypływu „Julian” w Wierchomli zawiera 1,6 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 98,8% mval. Wśród kationów dominują jon wapniowy Ca2+ – 58,6% mval i magnezowy Mg2+ – 23,7% mval. Ponadto woda zawiera 200 mg/dm3 dwutlenku węgla CO2. Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,16% wodę wysokozmineralizowaną o charakterze wodoro-węglanowo-wapniowo-magnezowym [HCO3-Ca-Mg, wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego].

Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach: choroba wrzodowa, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, zaparcia, skaza moczanowa, cukrzyca, kamica nerkowa.

Woda podziemna z wypływu „Wierchomlanka” w Wierchomli zawiera 1,9 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 98,9 % mval. Wśród kationów dominują jon wapniowy Ca2+ – 61,7% mval i magnezowy Mg2+ – 25,5% mval. Ponadto woda zawiera 285 mg/dm3 dwutlenku węgla CO2  oraz 15,9 mg/dm3  żelaza Fe.
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,19% wysokozmine-ralizowaną wodę żelazisto-kwasowęglową o charakterze wodoro-węglanowo-wapniowo-magnezowym [HCO3-Ca-Mg (Fe, CO2), wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego].

Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
choroba wrzodowa, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, zaparcia, skaza moczanowa, cukrzyca, kamica nerkowa, anemia, stany rekonwalescencji.

Woda podziemna z wypływu „Zdrój” w Wierchomli zawiera 0,5 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 73,6 % mval i siarczanowy SO42 - 24,0% mval. Wśród kationów dominują jon wapniowy Ca2+ – 43,8% mval i magnezowy Mg2+ – 37,3% mval. Woda zawiera też 0,08 mg/dm3 siarkowodoru H2S.
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,05% wodę wysokozmineralizowaną o charakterze wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowym [HCO3-SO4-Ca-Mg, wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego].

Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, zaburzenia przemiany materii, zatrucia metalami.

 

(Źródło: piwniczna.pl)