Piwniczna-Zdrój - woda mineralna w sołectwie Łomnica-Zdrój

Wody podziemne z wypływu "Łomniczanka" i "Stefan" w Łomnicy-Zdroju.

Woda podziemna z wypływu „Łomniczanka” w Łomnicy Zdroju zawiera 1,9 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 98,7 % mval. Wśród kationów dominują jon wapniowy Ca2+ – 73,7% mval i magnezowy Mg2+ – 18,3% mval. Ponadto woda zawiera 271 mg/dm3 dwutlenku węgla CO2.
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,19% wodę kwasowęglową, wysokozmineralizowaną o charakterze wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowym [HCO3-Ca-Mg (CO2), wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego].

Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego, zaparcia

Woda podziemna z wypływu „Stefan” w Łomnicy Zdroju zawiera 2,4 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 99,3 % mval. Wśród kationów dominują jon wapniowy Ca2+ – 56,4% mval i magnezowy Mg2+ – 25,0% mval. Ponadto woda zawiera 241 mg/dm3 dwutlenku węgla CO2.
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,24% wodę wysokozmineralizowaną o charakterze wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowym [HCO3-Ca-Mg, wg klasyfikacji Szczu-kariewa-Prikłońskiego].

Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego, zaparcia.

 

(Źródło: piwniczna.pl)