Muszyna - Zdrój Anna

Historia:
Odwiert wykonany w 1958 r. W uznaniu za zasługi i wieloletnią opiekę nad źródłami Muszyny dla dr Anny Jarockiej - Kierowniczki Laboratorium Balneochemicznego został nazwany Jej imieniem.

Lokalizacja ujęcia:
Odwiert zlokalizowany w Muszynie przy ul. Jasnej nad brzegiem potoku Muszynka, naprzeciw przystanku kolejowego Muszyna – Zdrój.

Skład chemiczny wody:
- 0,17 % szczawa HCO3-Ca-Mg, Fe
- szczawa wodorowęglanowo- wapniowo-magnezowa, żelazista o mineralizacji 1700 mg/dm3

Wskazania lecznicze:
- własności przeciwzapalne
- własności antyalergiczne
- własności alkalizujące - korzystne działanie na przewód pokarmowy i drogi moczowe
Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

Sposób udostępnienia wody leczniczej:
Sezonowo ogólnodostępny punkt czerpalny przy ul. Jasnej nad brzegiem potoku Muszynka, naprzeciw przystanku kolejowego Muszyna – Zdrój.

(Źródło: www.muszyna.pl)