Muszyna - ZDROJE - źródła wody mineralnej

Zdrój na Wapiennem

 

Zdrój Iwona

Historia:
W okresie międzywojennym funkcjonowało pn. „Źródło Marszałka Piłsudskiego”.
 
Lokalizacja ujęcia:
Muszyna ul. Leśna

Skład chemiczny wody:
- 0,21% szczawa HCO3-Ca
- szczawa wodorowęglanowo-wapniowa o mineralizacji 2100 mg/dm3

Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

Sposób udostępnienia wody:
Woda udostępniona w sezonowym ogólnodostępnym punkcie czerpalnym.

Historia:
Pomnik przyrody nieożywionej źródło „Iwona” w Jastrzębiku.
 
Lokalizacja ujęcia:
Źródło usytuowane  jest w Jastrzębiku,  wśród łąk na skraju lasu.

Skład chemiczny wody:
- 0,22% szczawa HCO3-Ca
- szczawa wodorowęglanowo-wapniowa o mineralizacji 2200 mg/dm3

Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

 

Źródło Kazimierz

 

Niezagospodarowane źródła

Lokalizacja ujęcia:
Milik – w dolinie potoku Miliczka

Skład chemiczny wody:
- 0,11% szczawa HCO3-Ca
- szczawa wodorowęglanowo-wapniowa o mineralizacji 1100 mg/dm3

Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.
    
Sposób udostępnienia wody leczniczej:
Woda ujęta kręgiem betonowym.
Do źródeł wody mineralnej niezagospodarowanych, a będących atrakcją turystyczną zaliczamy:
 
Złockie
- źródło Zatopione w rejonie mofety im. Profesora Henryka Świdzińskiego
- źródło U Jawora
- źródło Oddech Diabła
- źródło Na mokradłach
 
Jastrzębik
- źródła w dolinie potoku Jastrzębik
 
Powroźnik
- źródło Beleca, zwane też niekiedy źródłem Trzech Króli - obok ujęcia wody na Muszynce
 
(Źródło: www.muszyna.pl)