Muszyna - Zdrój Grunwald

Lokalizacja ujęcia:
Muszyna - ul. Grunwaldzka

Skład chemiczny wody:
- 0,33 % szczawa HCO3-Ca-Mg
- szczawa wodorowęglanowo- wapniowo-magnezowa, o mineralizacji 3300 mg/dm3
 
Wskazania lecznicze:
- własności przeciwzapalne,
- własności antyalergiczne,
- własności alkalizujące- korzystne działanie na przewód pokarmowy i drogi moczowe.
Opracowanie na podstawie danych z "Uzdrowisko Muszyna" Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Sp. z o.o.

Sposób udostępnienia wody leczniczej:
Sezonowy ogólnodostępny punkt czerpalny przy ul. Grunwaldzkiej.

(Źródło: www.muszyna.pl)