Rekrutacja

Portal udostępniany jest Użytkownikom, w szczególności będącymi producentami lokalnej żywności, twórcami wzornictwa artystycznego, rękodzieła, rzemieślnikami, artystami ludowymi prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne, zespoły folklorystyczne, stowarzyszenia lub w inny sposób kultywujący lokalne tradycje i zwyczaje ludowe.
Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest bezpłatne.

Użytkownik ma prawo prezentować w Portalu dowolne Materiały, pod warunkiem że:
a.promują one lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” tj. Gminy Rytro, Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa
b.informację zamieszczane przez Użytkownika przyczynią się do:
- stworzenia kompleksowej, profesjonalnej oferty agroturystycznej;
- kultywowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych,
- rozwoju produktów regionalnych,
-promocji walorów turystycznych regionu oraz wzmocnieniu potencjału ekonomicznego społeczności lokalnej.
c.tematyka Materiałów związana jest z lokalną przedsiębiorczością, tradycją, kulturą, tańcami, obrzędami, potrawami regionalnymi, turystyką, zabytkami, przyrodą itp.
d.samodzielnie przygotował Materiały i posiada do nich prawa autorskie, a także nie są one obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, nie powstały w wyniku naruszenia prawa.
e.Zdjęcia, materiały video, multimedialne itp.  spełniają określone wymagania techniczne (plik o wielkości poniżej 10 MB).
f.Materiały stanowią dzieło o walorach artystycznych, informacyjnych, promujących.

 

Regulamin korzystania z portalu www.szlakiembeskidu.pl