Szlak rowerowy - Kosarzyska - Niewinna

Kosarzyska - Niewinna
Długość: 5.8 km

Szczególne miejsca:

Zaczerczyk
Zaczerczyk jest niewielkim przysiółkiem Kosarzysk, położonym pod grzbietem granicznym na północny-wschód od Eliaszówki (1020 m n.p.m.). Przez przysiółek przepływa niewielki porok Zaczerczyk, prawy dopływ Czercza. Na skraju zagajnika, koło niewybitnej stokowej kulminacji, na zachód od zabudowań Zaczerczyka, na północnym zboczu wschodniej części granicznego grzbietu Eliaszówki (1020 m n.p.m.) znajduje się skrzyżowane znakowanych szlaków gminnych. Szlak niebieski z centrum Kosarzysk do przejścia do szlaku pątniczego na Zwir i na Eliaszówkę, przecina się tu z podobnym szlakiem czerwony, który od osiedla Czercz i pomnika w dolnej części Kosarzysk „wykonuje pętlę” po północnych zboczach Eliaszówki i sprowadza z powrotem do doliny Czercza już powyżej centrum wsi w rejonie ujscia potoku Rogacz i odejścia drogi na Niemcową (1001 m n.p.m.).

 

(Źródło: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_szlaku/7377)